Ochrana osobných údajov a cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Nicholtrackt s.r.o. IČO: 31583466 so sídlom Fiľakovská cesta 24, Lučenec 984 01  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Fiľakovská cesta 24, Lučenec 984 01
email: info@nicholtrackt.sk

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme

Žiadosti, cenové ponuky a dopyty z webových formulárov

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mail

Newsletter

 • E-mail

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme (platí pre e-shop)

Prihlásenie
na webstránku

 • E-mail
 • Heslo

Registrácia
a nákup na webstránke

 • Meno a priezvisko
 • Adresa dodania
 • Telefónne číslo
 • E-mail

Fakturácia
a ekonomické náležitosti

 • Obchodný názov
 • Fakturačná adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH

Newsletter

Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu. 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu info@nicholtrackt.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie. 

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy info@nicholtrackt.sk

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nsledovných prípadoch:
 • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
 • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Zoznam kategórií súborov cookies

Zoznam jednotlivých súborov cookies a ich funkcie

WooCommerce

Funkčné, nutné

Použitie

WooCommerce používame na správa internetového obchodu. Čítať ďalej

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať položky v nákupnom košíku
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach

Google Fonts

Marketingové

Použitie

Google Fonts používame na zobrazenie webfontov. Čítať ďalej

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Fonts vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
vyprší okamžite
Funkcia
Získať IP adresu

Google reCAPTCHA

Marketingové, Funkčné, nutné

Použitie

Google reCAPTCHA používame na prevencia spamu. Čítať ďalej

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google reCAPTCHA vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
čítať a filtrovať požiadavky od robotov
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
čítať a filtrovať požiadavky od robotov
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
čítať a filtrovať požiadavky od robotov

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Poskytnúť ochranu pred spamom

Google Maps

Marketingové

Použitie

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítať ďalej

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Maps vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
vyprší okamžite
Funkcia
Získať IP adresu

Wistia

Štatistické, Marketingové

Použitie

Wistia používame na zobrazenie videa. Čítať ďalej

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Wistia vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávat, ak používateľ videl vložený obsah

Marketingové

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach

Ostatné

Účel čaká na investigatívu

Použitie

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov čaká na investigatívu

Účel čaká na investigatívu

Meno
WP_DATA_USER_1
Expirácia
Funkcia
Meno
gt-current-screen
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_cookie_data
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
History.store
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_policy_id
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
_ga_BHMWGFTLJ9
Expirácia
Funkcia
Meno
_ga
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
loglevel
Expirácia
Funkcia
Meno
/smartweb-admin/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
Expirácia
Funkcia
Meno
/smartweb-admin/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
Expirácia
Funkcia
Meno
compare_products_products
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_consented_services
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_marketing
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_statistics
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_preferences
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_functional
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
cmplz_banner-status
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
sgr_hash
Expirácia
Funkcia
Meno
/ajax-wc_cart_hash
Expirácia
Funkcia
Meno
wp-autosave-block-editor-post-24513
Expirácia
Funkcia
Meno
woocommerce_wishlist_products
Expirácia
Funkcia
Meno
tablesorter-savesort
Expirácia
Funkcia
Meno
_ga_K7K94SGXVC
Expirácia
Funkcia
Meno
rank-math-option-titles-index
Expirácia
Funkcia
Meno
rank-math-option-sitemap-index
Expirácia
Funkcia
Meno
rank-math-option-search-index
Expirácia
Funkcia
Meno
rank-math-option-general-index
Expirácia
Funkcia
Meno
WP_DATA_USER_12
Expirácia
Funkcia
Meno
wp_sir_process_ml_upload
Expirácia
Funkcia
Meno
wp-autosave-block-editor-post-24669
Expirácia
Funkcia
Meno
WP_DATA_USER_9
Expirácia
Funkcia
Meno
spectraCopyPasteStyles
Expirácia
Funkcia
Meno
wp_lang
Expirácia
Funkcia
Meno
_ga_VRZNVJNW3L
Expirácia
Funkcia